cena 5 godz: 210,00/258,30zł

cena doba: 280,00/344,40zł

cena weekend: 322,00/396,06zł

kaucja: 1000zł